Den här webbplatsen drivs av GOOSCOOTER Limited. På hela webbplatsen hänvisar termen "vi", "oss" och "vår" till GOOSCOOTER Limited. GOOSCOOTER Limited erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, villkorad av din godkännande av alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår "Service" och accepterar att vara bunden av följande användarvillkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som här refereras och / eller tillgänglig med hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men utan begränsning användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och / eller bidragsgivare för innehåll.

Läs dessa användarvillkor noga innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkoren i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande är godkännande uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att eventuella ändringar har skickats utgjorde godkännande av dessa ändringar.

1: ONLINE BUTIKSVILLKOR

Genom att godkänna dessa användarvillkor representerar du att du är minst en majoritetsålder i ditt hemland eller i ditt hemland eller att du är majoritetsålder i ditt hemland eller bostadsort och du har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina mindre beroende personer använda den här webbplatsen.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, eller kan du, vid användningen av Tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.
Ett brott mot eller brott mot något av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

2: ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka service till någon av någon anledning när som helst.
Du förstår att ditt innehåll (inte kreditkortsinformation) kan överföras utan kryptering och involvera (a) överföringar över olika nätverk, och (b) ändras för att anpassa sig och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring via nätverk.
Du accepterar att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja, sälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användningen av Tjänsten eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan att uttrycka skriftligt tillstånd från oss.
De rubriker som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skyld och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

3: NÄRIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH TIDLIGHET FÖR INFORMATION

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, komplett eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att samråda med primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor, inklusive att konsultera en elektriker. Vilket som helst beroende av materialet på denna sida är på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information, nödvändigtvis, är inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

4: MODIFIKATIONER TILL SERVICE OCH PRISER

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss rätten när som helst för att ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande.
Vi ska inte vara ansvariga för dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, upphävande eller upphörande av Tjänsten.

5: PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är endast föremål för retur eller utbyte enligt vår returpolicy.
Vi har gjort vårt yttersta för att så tydligt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som finns i butiken. Vi kan inte garantera att din bildskärms visning av vilken färg som helst kommer att vara korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva detta rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande. efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att upphöra med någon produkt när som helst. Eventuellt erbjudande för någon produkt eller tjänst som gjorts på denna webbplats är ogiltig när det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att rättas.

6: RIKTIGHET FÖR BILLING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra någon order som du placerar hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per order. Dessa begränsningar kan innefatta beställningar som är placerade av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller order som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. Om vi ​​ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka att meddela dig genom att kontakta e-postadressen och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda eller upphäva beställningar som enligt vår enda dom verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och exakt inköps- och kontoinformation för alla inköp som gjorts i vår butik. Du godkänner att du snabbt uppdaterar ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig efter behov.

Mer information finns i vår Returnerar policy.

7: VALVLIGA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part över vilka vi varken övervakar eller har någon kontroll eller inmatning.
Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "som det är" och "som tillgängligt" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan godkännande. Vi är inte ansvariga för eller som hänför sig till din användning av valfria verktyg från tredje part.
Eventuell användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och diskretion, och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av den relevanta tredje partens leverantör ( s).
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive utgivandet av nya verktyg och resurser).

8: TREDJE PARTNERS LÄNKAR

Vissa innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Länkar från tredje part på denna webbplats kan rikta dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och ansvarar inte för material från tredje part eller webbplatser eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för skada eller skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noga igenom tredjeparts policy och praxis och se till att du förstår dem innan du engagerar dig i någon transaktion. Klagomål, påståenden,

9: ANVÄNDAR KOMMENTARER, ÅTERFÖRSÄLJNING OCH ANDRA FRÅGOR

Om vi ​​på begäran skickar vissa specifika inlägg (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, via post , eller på annat sätt (kollektivt "kommentarer") godkänner du att vi, när som helst, utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda eventuella kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer enligt vårt eget gottfinnande är eller kanske olagligt, stötande, hotande, kränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt invändig eller kränker partens immateriella äganderätt eller dessa användarvillkor.
Du godkänner att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller proprietär rättighet. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla injuriskt eller annars olagligt, missbrukande eller obscent material eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella synpunkter du gör och deras noggrannhet.

10: PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår integritetspolicy.

11: FEL, UNAKTIGHETER OCH OMISSIONER

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller fel, felaktigheter eller försummelser som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, transiteringstid och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och ändra eller uppdatera information eller avbryta order om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är oriktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter beställning) .
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget angivet uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats,

12: Förbud mot användning

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagligt syfte, b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar, d) att åsidosätta eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andra människors immateriella rättigheter e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, anklaga, förtala, avskräcka, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller handikapp (f) lämna in falsk eller vilseledande information (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kan eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet (h) att samla in eller spåra andra personers personuppgifter (i) till spam, phish, pharm, påskott, spindel, krypa eller skrapa; (j) för oanständigt eller omoraliskt syfte eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna hos Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna. (j) för oanständigt eller omoraliskt syfte eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna hos Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna. (j) för oanständigt eller omoraliskt syfte eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna hos Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

13: ANSVAR FÖR GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte, garanterar att din användning av vår tjänst blir oavbruten, i tid, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du godkänner att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten under obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.
Du är uttryckligen överens om att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahållen "som är" och "som tillgänglig" för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttrycka eller underförstådd, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-överträdelse.
I inget fall ska GOOSCOOTER Limited, våra styrelseledamöter, anställda, anställda, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för skada, förlust, anspråk eller direkt, indirekt, tillfällig, allvarliga eller allvarliga skador, oavsett om det är baserat på kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller Annars beror på användningen av någon av Tjänsten eller produkter som köpts genom att använda Tjänsten eller för något annat krav som på något sätt är relaterat till din användning av Tjänsten eller någon produkt,

14: SKADA

Du godkänner att sköta GOOSCOOTER Limited och vår förälder, dotterbolag, affiliates, partners, tjänstemän, regissörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer , praktikanter och anställda, oskadliga från något krav eller krav, inklusive rimliga advokatavgifter, som görs av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de införlivar genom referens eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för en tredje part eller din användning av produkter som köpts genom att använda Tjänsten.

15: TILLGÄNGLIGHET

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor är bestämd att vara olaglig, ogiltig eller oförklarlig, skall denna bestämmelse likväl vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag och den otillåtna delen ska anses vara avskild från Dessa användarvillkor, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av övriga övriga bestämmelser.

16: AVSLUTNING

Parternas åtaganden och skulder som uppkommit före uppsägningsdagen överlever uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor är effektiva såvida inte och ändå upphört av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att anmäla att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om vi ​​i vår enda dom misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa alla villkor eller villkor i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att vara ansvarig för alla belopp som betalas fram till och med datum för uppsägning och / eller följaktligen kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

17: HELT AVTAL

Att vi inte utövar eller verkställer någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett upphävande av sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller operativregler som vi lägger upp på denna webbplats eller i fråga om Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten och ersätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal , meddelanden och förslag, antingen muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, några tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella otydligheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den som utarbetar förslaget.

18: STYRELSESRÄTT

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller er tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Englands lagar.

19: ÄNDRINGAR TILL SERVICEVILLKOR

Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, byta eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår hemsida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår hemsida eller Tjänsten efter att eventuella ändringar av dessa användarvillkor har publicerats utgör acceptans av dessa ändringar.

20: KONTAKTA INFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på gooscooter@gmail.com.