Ta witryna jest obsługiwana przez GOOSCOOTER Limited. W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do GOOSCOOTER Limited. GOOSCOOTER Limited oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla użytkownika, użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad i zawiadomień tutaj wymienionych.

Odwiedzając naszą stronę i / lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się na poniższe warunki ("Warunki świadczenia usług", "Warunki"), w tym te dodatkowe zasady i warunki oraz zasady, o których tu mowa i / lub lub dostępne przez hiperłącze. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń do użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i / lub współpracownikami treści.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub skorzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu również podlegają Warunkom świadczenia usług. W każdej chwili możesz sprawdzić najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zamiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usługi, publikując aktualizacje i / lub zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony w poszukiwaniu zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

1: WARUNKI SKLEPU ONLINE

Zgadzając się na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że masz co najmniej wiek pełnoletności w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub jesteś w wieku większości w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i dałeś nam twoja zgoda na zezwolenie dowolnej z twoich podopiecznych na korzystanie z tej strony.
Użytkownik nie może używać naszych produktów w nielegalnym lub nieautoryzowanym celu ani nie może, w ramach korzystania z Usługi, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w danej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

2: OGÓLNE WARUNKI

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
Rozumiesz, że Twoje treści (bez informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane niezaszyfrowane i obejmują (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się i dostosowania do wymagań technicznych związanych z łączeniem sieci lub urządzeń. Dane karty kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Użytkownik zgadza się nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi ani dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnego pisemna zgoda przez nas.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani nie wpływają w żaden inny sposób na niniejsze Warunki.

3: DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, pełne ani aktualne. Materiał na tej stronie jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy na nim polegać ani wykorzystywać go jako jedynej podstawy podejmowania decyzji bez sprawdzania podstawowych, dokładniejszych, pełniejszych lub bardziej aktualnych źródeł informacji, w tym konsultacji z elektrykiem. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać określone informacje historyczne. Informacje historyczne koniecznie nie są aktualne i służą jedynie jako punkt odniesienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

4: MODYFIKACJE DO USŁUG I CENY

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym czasie i bez powiadomienia w dowolnym momencie.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub przerwanie świadczenia Usługi.

5: PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Dokładamy wszelkich starań, aby wyświetlać tak dokładnie, jak to możliwe kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlacz twojego komputera z jakimkolwiek kolorem będzie dokładny.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie zobowiązujemy, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w każdym indywidualnym przypadku. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia, według wyłącznego uznania nas. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania jakiegokolwiek produktu w dowolnym czasie. Każda oferta jakiegokolwiek produktu lub usługi dokonanej na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania lub że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

6: DOKŁADNOŚĆ BILANSU I INFORMACJE O KONTRACIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które złożysz u nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia, które używają tego samego rachunku i / lub adresu wysyłki. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy próbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia, zakazania lub anulowania zamówień, które według naszej oceny wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się na dostarczanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na natychmiastową aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numeru karty kredytowej oraz dat wygaśnięcia, abyśmy mogli sfinalizować transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Zasady zwrotu.

7: OPCJONALNE NARZĘDZIA

Możemy zapewnić ci dostęp do narzędzi innych firm, na których nie monitorujemy ani nie mamy żadnej kontroli ani danych wejściowych.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "tak jak jest" i "jak dostępne" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Każde użycie przez Ciebie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny jest całkowicie na własne ryzyko i dyskrecję, a Ty powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę zewnętrznego ( s).
Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wydawanie nowych narzędzi i zasobów).

8: LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od stron trzecich.
Linki stron trzecich na tej stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za zbadanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za materiały lub strony osób trzecich lub za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonanych w związku z witrynami stron trzecich. Zapoznaj się dokładnie z zasadami i praktykami strony trzeciej i upewnij się, że je rozumiesz, zanim podejmiesz jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia,

9: KOMENTARZE UŻYTKOWNIKA, INFORMACJE ZWROTNE I INNE PODPISY

Jeśli na naszą prośbę wyślesz określone przesyłki (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez naszej zgody, przesyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, online, pocztą elektroniczną lub pocztą. lub w inny sposób (łącznie "komentarze"), wyrażają Państwo zgodę na to, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na jakimkolwiek nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazują. Jesteśmy i nie jesteśmy zobowiązani (1) do utrzymywania jakichkolwiek komentarzy w tajemnicy; (2) do wypłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) w odpowiedzi na wszelkie komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania określamy, a może są niezgodne z prawem, obraźliwe, groźne, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, nieprzyzwoite lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną dowolnej strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług.
Wyrażasz zgodę na to, że twoje komentarze nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Zgadzasz się również, że twoje komentarze nie będą zawierały zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub nieprzyzwoitych materiałów lub zawierają wirusy komputerowe lub inne złośliwe oprogramowanie, które może w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, udawać, że jest kimś innym niż on sam, ani w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub strony trzecie w odniesieniu do źródła wszelkich komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność.

10: INFORMACJE OSOBISTE

Podanie danych osobowych przez sklep podlega naszej Polityce prywatności.

11: BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami mogą pojawiać się informacje na naszej stronie lub w Usłudze, które zawierają błędy, niedokładności lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasów transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na powiązanych stronach internetowych są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia) .
Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, poprawiania ani wyjaśniania informacji w Serwisie lub na powiązanych stronach internetowych, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia nie jest stosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej,

12: ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabronione jest korzystanie z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) w celu nakłaniania innych do wykonania lub uczestniczenia w jakimkolwiek bezprawnym działaniu; (c) naruszać międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, przepisy, ustawy lub lokalne zarządzenia; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej osób trzecich; (e) nękanie, wykorzystywanie, obrażanie, krzywdzenie, zniesławianie, oczernianie, dyskredytowanie, zastraszanie lub dyskryminowanie ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie lub niepełnosprawność; (f) przedstawianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłać lub przekazywać wirusy lub jakikolwiek inny rodzaj złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonowanie lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych witryn lub Internetu; (h) zbierać lub śledzić dane osobowe innych osób; (i) spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócać lub ominąć zabezpieczenia Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej w celu naruszenia jakichkolwiek zabronionych zastosowań. (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócać lub ominąć zabezpieczenia Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej w celu naruszenia jakichkolwiek zabronionych zastosowań. (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócać lub ominąć zabezpieczenia Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej w celu naruszenia jakichkolwiek zabronionych zastosowań.

13: WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać z korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.
Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym czasie, bez powiadomienia.
Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie z usługi lub niemożność korzystania z niej odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Usługa i wszystkie produkty i usługi dostarczone Państwu za pośrednictwem usługi (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) są dostarczane "tak jak jest" i "jak dostępne" do użytku użytkownika, bez jakiejkolwiek reprezentacji, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, ekspresowej lub ukryty, w tym wszystkie domniemane gwarancje lub warunki dotyczące wartości handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu własności i nienaruszalności.
W żadnym przypadku GOOSCOOTER Limited, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, współpracownicy, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, odszkodowania karne, specjalne lub wtórne, w tym, bez ograniczeń, utracone korzyści, utracone dochody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynika to z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności w innym przypadku, wynikające z korzystania z dowolnej Usługi lub jakichkolwiek produktów zakupionych przy użyciu Usługi lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usługi lub dowolnego produktu,

14: ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić GOOSCOOTER Limited oraz naszych rodziców, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, kontrahentów, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców stażyści i pracownicy, nieszkodliwi w związku z roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi, poniesionymi przez osoby trzecie z powodu lub w związku z naruszeniem niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów włączonych przez odniesienie, lub z naruszeniem jakichkolwiek prawo lub prawa osób trzecich lub korzystanie z jakichkolwiek produktów zakupionych przy użyciu Usługi.

15: ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część będzie uważana za oddzieloną od niniejsze Warunki świadczenia usług, takie ustalenie nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych pozostałych postanowień.

16: ZAKOŃCZENIE

Zobowiązania i zobowiązania stron poniesione przed datą wygaśnięcia pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy do wszystkich celów.
Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do momentu wypowiedzenia umowy przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub po zakończeniu korzystania z naszej witryny.
Jeśli w naszym jedynym osądzie poniesiesz porażkę lub podejrzewamy, że nie udało Ci się spełnić jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Ty będziesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do daty zakończenia włącznie; i / lub może odmówić dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).

17: CAŁKOWITA UMOWA

Niepowodzenie przez nas egzekwowania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady i zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w związku z Usługą stanowią całość porozumienia i porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie przez Użytkownika z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy. , komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania z usługi).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie mogą być interpretowane przeciwko stronom opracowującym.

18: PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług i wszelkie oddzielne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają przepisom prawa obowiązującym w Anglii i są interpretowane zgodnie z nimi.

19: ZMIANY W WARUNKACH SERWISOWYCH

W każdej chwili możesz sprawdzić najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zamiany dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi, publikując aktualizacje i zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej witryny lub Usługi po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

20: INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące warunków korzystania z usługi należy przesyłać do nas na adres gooscooter@gmail.com.