Deze website wordt beheerd door GOOSCOOTER Limited. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar GOOSCOOTER Limited. GOOSCOOTER Limited biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets bij ons koopt, u ​​deelneemt aan onze "Service" en ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen en / / of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en / of medewerkers zijn van inhoud.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

1: ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en u ons hebt opgegeven uw toestemming om een ​​van uw minderjarige afhankelijke personen toestemming te geven om deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u, in het gebruik van de Service, wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U moet geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

2: ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk gewenst moment te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of enig deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of de toegang tot de Service of een contact op de website waarmee de dienst wordt verricht te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door ons.
De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

3: NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

We zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar is, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand, accurater, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen, waaronder het raadplegen van een elektricien. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

4: WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor u of een derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of opheffing van de Dienst .

5: PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of services zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden bevatten en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm correct zal zijn.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of services die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elke aanbieding voor een product of dienst gedaan op deze site is ongeldig waar verboden.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of ander door u gekocht of verkregen materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

6: NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan ​​uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e-mail en / of het factuuradres / telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden of te annuleren die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en correcte aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel zijn gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en credit card nummers en vervaldata te updaten, zodat wij uw transacties te voltooien en contact met u als dat nodig is.

Voor meer informatie, kunt u onze Retourbeleid.

7: OPTIONELE HULPMIDDELEN

Mogelijk bieden we u toegang tot hulpprogramma's van derden waarover wij geen controle of invoer hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk uit hoofde van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.
Het gebruik door u van optionele hulpmiddelen die via de site worden aangeboden, is geheel voor eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden voor het gebruik van de hulpprogramma's door de betreffende externe provider ( s).
We kunnen ook in de toekomst nieuwe services en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpprogramma's en bronnen).

8: LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die geen banden met ons hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
We zijn niet aansprakelijk voor schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie onderneemt. Klachten, claims,

9: OPMERKINGEN VAN GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE MIDDELEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post , of anders (collectief, 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder enige beperking, eventuele opmerkingen die u ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op opmerkingen te reageren.
We kunnen, maar zijn niet verplicht tot het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud waarvan wij naar eigen goeddunken weten dat die onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enige manier de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of op een andere manier ons of derde partijen misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en nauwkeurigheid.

10: PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid.

11: FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service die fouten, onjuistheden of weglatingen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid bevat zijn. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) .
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde update- of refresh-datum toegepast in de Service of op een gerelateerde website,

12: VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor elk onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te plegen op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om te interfereren met of omzeilen van de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik. (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om te interfereren met of omzeilen van de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik. (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om te interfereren met of omzeilen van de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

13: AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen, garanderen of garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service accuraat of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van of het onvermogen om de service te gebruiken op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die u via de service worden geleverd, zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons wordt aangegeven) "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zal GOOSCOOTER Limited, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anders voortvloeiend uit uw gebruik van een Dienst of producten gekocht met behulp van de Dienst, of voor enige andere claim gerelateerd aan uw gebruik van de Dienst of een product,

14: VRIJWARING

U stemt ermee in om GOOSCOOTER Limited en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren. , stagiaires en werknemers, vrij van claims of eisen, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die door derden zijn gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze door verwijzing bevatten, of uw schending van wetgeving of de rechten van een derde partij of uw gebruik van producten gekocht met behulp van de Service.

15: AFSCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal deze bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover als toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare deel geacht worden te zijn gescheiden van Deze Servicevoorwaarden hebben geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

16: BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voorafgaand aan de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u onze website niet langer gebruikt.
Als u, naar eigen goeddunken, faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig kan het u toegang tot onze Diensten (of enig deel daarvan) ontzeggen.

17: VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het feit dat wij een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.
Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele beleid of operationele regels gepost door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst vormen de gehele overeenkomst en het begrip tussen u en ons en van toepassing op uw gebruik van de Dienst, vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten , communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de opsteller.

18: TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij we u Services aanbieden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland.

19: WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van enige wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

20: CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar Gooscooter@gmail.com worden gestuurd.