Tato webová stránka je provozována společností GOOSCOOTER Limited. Po celém webu se termíny "my", "my" a "naše" vztahují na společnost GOOSCOOTER Limited. Společnost GOOSCOOTER Limited nabízí tuto webovou stránku včetně všech informací, nástrojů a služeb, které jsou z této stránky k dispozici uživateli, na základě vašeho souhlasu se všemi uvedenými podmínkami, zásadami a upozorněními.

a / nebo zakoupíte něco od nás, zapojte se do naší "Služby" a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími smluvními podmínkami ("Smluvními podmínkami", "Smluvními podmínkami"), včetně těchto dodatečných smluvních podmínek a zásad uvedených v tomto dokumentu a / nebo dostupný hypertextovým odkazem. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné na uživatele, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a / nebo přispěvateli obsahu.

Přečtěte si prosím pečlivě tyto Smluvní podmínky předtím, než přistupujete nebo používáte naše webové stránky. Přístup nebo použití jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky. Pokud nesouhlasíte se všemi smluvními podmínkami této smlouvy, nemusíte mít přístup na webové stránky ani používat žádné služby. Pokud se tyto smluvní podmínky považují za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto smluvní podmínky.

Veškeré nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, budou rovněž předmětem smluvních podmínek. Nejnovější verzi smluvních podmínek můžete kdykoli na této stránce zkontrolovat. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a / nebo změnami na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku. Vaše pokračování v používání nebo přístup na webové stránky po odeslání změn představuje přijetí těchto změn.

1: PODMÍNKY ONLINE STORE

Tím, že souhlasíte s těmito smluvními podmínkami, uvedete, že jste ve svém státě nebo provincii bydliště nejméně ve věku plnoletosti, nebo že jste ve vašem státě nebo provincii bydliště ve věku nadpoloviční a jste nám Váš souhlas s tím, že některým vašim malým závislým osobám povolíte používat tento web.
Nesmíte používat naše produkty k jakýmkoli nezákonným nebo neoprávněným účelům, ani při používání Služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, avšak bez omezení na autorská práva).
Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kteréhokoli ze Smluvních podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

2: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu z jakéhokoli důvodu.
Chápete, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být převeden nezašifrovaný a zahrnuje (a) přenosy v různých sítích; a (b) změny přizpůsobené technickým požadavkům připojených sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou vždy zašifrovány během přenosu přes sítě.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání Služby nebo přístup k Službě nebo jakémukoli kontaktu na webové stránce, přes kterou je služba poskytována, bez výslovného písemné povolení od nás.
Rubriky používané v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro usnadnění a nebudou tyto podmínky omezovat nebo jinak ovlivňovat.

3: PŘESNOST, ÚPLNOSTI A NAŘÍZENÍ INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace dostupné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro všeobecné informace a neměl by se spoléhat na to, nebo by se mohl používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací, včetně konzultace s elektrikářem. Jakékoli spoléhání se na materiál na těchto stránkách je na vlastní nebezpečí.
Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace, nutně, nejsou aktuální a jsou k dispozici pouze jako reference. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravovat obsah tohoto webu, ale nemáme povinnost aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

4: MODIFIKACE SERVISU A CENY

Ceny našich produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo přerušit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez upozornění kdykoli.

5: PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (pokud jsou k dispozici) < / p> >

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webové stránky. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami pro vrácení zboží.
Snažili jsme se co nejpřesněji zobrazovat barvy a obrázky našich výrobků, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení vašeho počítače na monitoru jakékoli barvy bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografický region nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo cen produktů mohou být kdykoli změněny bez oznámení, na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka na jakýkoli produkt nebo službu na tomto webu je neplatná, pokud je zakázáno.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání nebo že chyby ve službě budou opraveny.

6: PŘESNOST ZÁKONNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ÚČTĚ

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoliv objednávku, kterou nám uveďte. Na základě vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat zakázky umístěné nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou platební kartou a / nebo příkazy, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. V případě, že objednávku změníme nebo zrušíme, můžeme se vás pokusit o upozornění kontaktováním e-mailu nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době, kdy byla objednávka doručena. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat nebo zrušit objednávky, které se podle našeho názoru zdá být umístěny obchodníky, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete okamžitě aktualizovat váš účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy, čísel kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Vrací pravidla.

7: VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemáme kontrolu ani kontrolu, ani vstupy.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům "jak je" a "jak jsou k dispozici" bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Nebudeme mít žádnou odpovědnost, která by vyplývala z vašeho používání nezávislých nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití opčních nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vlastní nebezpečí a diskrétnost a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, na kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem třetí strany ( s).
Mohli bychom v budoucnosti nabízet nové služby nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů).

8: ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály od třetích stran.
Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás směřují na webové stránky třetích stran, které nejsou s námi spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a my nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za žádné jiné materiály, produkty ani služby třetích stran.
Neneseme odpovědnost za škody nebo škody související s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí uskutečněných v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Přečtěte si pečlivě zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že je porozumíte dříve, než začnete provádět jakoukoli transakci. Stížnosti, tvrzení,

9: PŘIPOMÍNKY UŽIVATELE, ZPĚTNÉ ZPŮSOBY A JINÉ PŘEDLOŽENÍ

Pokud nám na základě žádosti pošlete určité konkrétní příspěvky (např. vstupy do soutěže) nebo bez žádosti od nás, pošlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, emailem, poštou , nebo jinak (souhrnně "komentáře") souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravit, zkopírovat, publikovat, distribuovat, přeložit a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Jsme a nemáme povinnost (1) zachovávat důvěrné připomínky; (2) zaplatit náhradu za jakékoliv připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli připomínky.
My můžeme, ale nemáme povinnost sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který určujeme podle vlastního uvážení, nebo je možná nezákonný, urážlivý, vyhrožující, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodná nebo porušuje duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto smluvní podmínky.
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádné právo třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo majetkových práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše připomínky neobsahují hanlivé nebo jinak protiprávní, nevhodný nebo obscénní materiál nebo neobsahují žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někým jiným než sami, nebo jiným způsobem zavádět nás nebo třetí strany, pokud jde o původ všech připomínek. Jste výhradně zodpovědní za jakékoli připomínky a přesnost.

10: OSOBNÍ INFORMACE

Vaše podání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany soukromí.

11: CHYBY, NEPŘESNOSTI A OMISSIONI

Někdy mohou na našich stránkách nebo ve službách existovat informace, které obsahují chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které mohou souviset s popisy produktů, cenami, propagacemi, nabídkami, poplatky za přepravu produktů, časem přepravy a dostupností. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a měnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace v rámci služby nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky) .
Nebudeme povinni aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace v rámci služby nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách, včetně informací o cenách, s výjimkou požadavků zákona. Ve službě nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách není uvedena žádná aktualizovaná nebo obnovená data,

12: ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů uvedených v Podmínkách poskytování služeb je zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) za jakýkoli nezákonný účel; b) požadovat od ostatních, aby vykonávali nebo účastnili se jakýchkoli protiprávních činů; (c) porušovat mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví třetích osob; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, urážet, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předložit nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrát nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoliv způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní informace jiných osob; (i) spam, phish, pharm, pretext, pavouk, procházení nebo škrábání; j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo Internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit užívání služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití. j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo Internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit užívání služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití. j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo Internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit užívání služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití.

13: ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, nereprezentujeme ani zaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že z času na čas můžeme službu kdykoli smazat na dobu neurčitou nebo službu kdykoli zrušit bez předchozího upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že vaše užívání nebo nemožnost použití služby je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám byly poskytnuty prostřednictvím služby, jsou (s výjimkou výslovně uvedenými) poskytnuty "tak, jak je" a "dostupné" pro vaše použití, bez jakýchkoliv zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, implicitní, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodovatelné kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušení.
V žádném případě nebude společnost GOOSCOOTER Limited, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, partneři, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licence odpovědní za jakoukoli újmu, ztrátu, nárok nebo jakýkoli přímý, nepřímý, (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnost nebo odpovědnost za škody způsobené jiným druhem, včetně ztrát na zisku, ztracených příjmů, ztracených úspor, ztráty dat, nákladů na náhradu nebo jakékoliv podobné škody, v opačném případě, vyplývající z vašeho užívání jakékoliv služby nebo produktů zakoupených prostřednictvím služby nebo jakékoli jiné žádosti související s vaším užíváním služby nebo jakéhokoli produktu,

14: ODMÍTNUTÍ

Souhlasíte s tím, že společnost GOOSCOOTER Limited a naše rodiče, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partneři, důstojníci, ředitelé, zástupci, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatelé, , stážistům a zaměstnancům, které jsou neškodné z jakéhokoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které vznikly třetí osobou v důsledku porušení těchto Smluvních podmínek nebo dokumentů, které obsahují odkazem, nebo vašeho porušení práva nebo práva třetí strany nebo vaše užívání produktů zakoupených pomocí této služby.

15: Odstranitelnost

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto smluvních podmínek je považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, musí být toto ustanovení vykonatelné v nejvyšší možné míře povolené platnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od tyto smluvní podmínky neovlivní platnost a vynutitelnost ostatních zbývajících ustanovení.

16: UKONČENÍ

Povinnosti a závazky stran, které vznikly přede dnem ukončení platnosti, přežijí ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto smluvní podmínky jsou účinné, dokud nebudou vypovězeny vy nebo nás. Tyto smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit tím, že nás oznamujete, že již nechcete využívat naše služby nebo přestanete používat naše stránky.
Pokud na základě vlastního uvážení selžete nebo my se domníváme, že jste se nezdařil, dodržet jakýkoli termín nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, můžeme tuto smlouvu kdykoli bez výpovědi ukončit a budete i nadále zodpovědní za všechny částky splatné až do data ukončení včetně; a / nebo podle toho vám může zakázat přístup k našim službám (nebo k jakékoli jejich části).

17: VŠEOBECNÁ DOHODA

Nepodařilo se nám uplatnit nebo uplatnit žádné právo nebo ustanovení těchto smluvních podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení.
Tyto smluvní podmínky a veškeré zásady nebo pravidla provozu, které nám byly zveřejněny na těchto stránkách nebo ve vztahu k Službě, představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazuje předchozí nebo současné smlouvy , sdělení a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale bez omezení, předcházející verze smluvních podmínek).
Jakékoli nejednoznačnosti při interpretaci těchto smluvních podmínek nebudou vykládány vůči navrhovateli.

18: PRÁVNÍ PŘEDPISY

Tyto smluvní podmínky a veškeré samostatné smlouvy, kterými poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu se zákony Anglie.

19: ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽEB

Nejnovější verzi smluvních podmínek můžete kdykoli na této stránce zkontrolovat.
Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahradit jakoukoli část těchto smluvních podmínek zasláním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat naše webové stránky o změnách. Vaše pokračování v používání nebo přístupu na naši webovou stránku nebo službu po zveřejnění jakýchkoli změn těchto smluvních podmínek představuje přijetí těchto změn.

20: KONTAKTNÍ INFORMACE

Otázky týkající se smluvních podmínek by měly být zasílány na adrese gooscooter@gmail.com.